Prenumerata magazynu Agro Profil

50,00 330,00 

PRENUMERATA 2024!
Prenumerata magazynu rolniczego Agro Profil dostępna w okresach: kwartalnym, półrocznym, rocznym lub dwuletnim. Otrzymasz kolejno – 3, 6, 12 lub 24 wydania miesięcznika. W zależności od wybranego okresu, prenumerator ma możliwość otrzymania BEZPŁATNIE przy prenumeracie:

  • kwartalnej – Dokumentację Ochrony Upraw i Nawożenia Azotem tzw. zeszyt ewidencji zabiegów ochrony roślin;
  • półrocznej – Dokumentację Ochrony Upraw i Nawożenia Azotem oraz jedną z naszych publikacji specjalnych do wyboru spośród: Kukurydza, Poradnik suszowy, Rzepak, Słonecznik, Soja i inne rośliny strączkowe, Uprawa kukurydzy w niekorzystnych warunkach, Uprawa uproszczona w systemie rolnictwa precyzyjnego lub Użytki zielone;
  • rocznej – aktualny Program Ochrony Roślin Rolniczych, Dokumentację Ochrony Upraw i Nawożenia Azotem oraz jedną z naszych publikacji specjalnych do wyboru spośród wyżej wymienionych;
  • dwuletniej – Program Ochrony Roślin Rolniczych, Dokumentację Ochrony Upraw i Nawożenia Azotem oraz jedną/dwie z naszych publikacji specjalnych do wyboru.

Koszty wysyłki kolejnych numerów miesięcznika pokrywa Wydawca.

Uwaga! Wybierając prenumeratę półroczną lub roczną – w uwagach do zamówienia wpisz publikację którą wybierasz. W przypadku prenumeraty dwuletniej – wybierz dwa tytuły.

Dowiedz się więcej