Użytki zielone – gatunki, odmiany, renowacja, nawożenie, zbiór

21,95 24,95 

Publikacja zawiera najważniejsze informacje na temat trwałych i przemiennych użytków zielonych. Szeroki opis gatunków traw i roślin motylkowych wraz z polecanymi odmianami, ułatwi czytelnikowi wybór gatunków do swoich użytków. Poruszone tematy nawożenia, ochrony i renowacji uzupełniają publikację i czynią ją swoistym przewodnikiem w założeniu i pielęgnacji tego typu uprawy. Opis kosiarek, zgrabiarek, przetrząsaczy, a także innych maszyn niezbędnych podczas pracy na użytkach zielonych, pozwoli wybrać sprzęt dostosowany do potrzeb danego gospodarstwa.

Publikacja dostępna w wersji papierowej (książkowej) lub elektronicznej (cyfrowej; plik PDF).

SKU: Brak danych Kategorie: , Tag:

Opis

Użytki zielone – gatunki, odmiany, renowacja, nawożenie, zbiór

trawy, łąki, pastwiska, uprawy zielne: zioła, rośliny motylkowe; pasza, siano, kiszonka

baner promo prenumerata

Publikacja zawiera najważniejsze informacje na temat trwałych i przemiennych użytków zielonych. Szeroki opis gatunków traw i roślin motylkowych wraz z polecanymi odmianami, ułatwi czytelnikowi wybór gatunków do swoich użytków. Poruszone tematy nawożenia, ochrony i renowacji uzupełniają publikację i czynią ją swoistym przewodnikiem w założeniu i pielęgnacji tego typu uprawy. Opis kosiarek, zgrabiarek, przetrząsaczy, a także innych maszyn niezbędnych podczas pracy na użytkach zielonych, pozwoli wybrać sprzęt dostosowany do potrzeb danego gospodarstwa.

Zobacz: spis treści + artykuł ” Użytki zielone źródłem wartościowych pasz w gospodarstwie”

Publikacja dostępna w wersji papierowej (książkowej) lub elektronicznej (cyfrowej; plik PDF).

Oprawa: miękka
Liczba stron: 96

Ze wstępu:
Użytki zielone są kluczowym elementem bazy paszowej gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta trawożerne. Spośród nich trwałe użytki zielone są cennymi zasobami paszowymi występującymi w specyficznych warunkach siedliskowych krajobrazu rolniczego naszego kraju. Z kolei przemienne i czasowe użytki zielone są zakładane na gruntach ornych w zależności od systemu żywienia zwierząt i potrzeb paszowych danego gospodarstwa. O ile w przypadku tych krótkotrwałych paszowisk zbierany plon zielonej masy jest bardziej jednorodny, o tyle trwałe użytki zielone charakteryzują się zróżnicowanym składem botanicznym runi, który determinuje ilość i jakość pozyskiwanej z nich paszy. Gatunki roślin łąkowych odznaczają się bowiem daleko posuniętą specyfiką odnośnie plonowania i składu chemicznego.

Szata roślinna łąk i pastwisk jest odzwierciedleniem warunków panujących w siedlisku oraz działalności człowieka. Tym samym o produkcyjności łąk i pastwisk decyduje szereg czynników, które można zakwalifikować do dwóch podstawowych grup – potencjał plonotwórczy siedliska i zabiegi pratotechniczne.

W skład potencjału plonotwórczego siedliska wchodzą warunki klimatyczne i glebowe limitujące wzrost i rozwój roślinności łąkowej, które są w dużej mierze niezależne od użytkownika. Natomiast zabiegi pratotechniczne są efektem działalności rolnika i decydują w bardzo dużym stopniu o produkcyjności użytków zielonych.

Konieczność pozyskiwania wysokiej jakości pasz z łąk i pastwisk związana jest ze specyfiką produkcji zwierzęcej, w wyniku której ruń trawiasta jest przetwarzana na rynkowe surowce zwierzęce. Efektywność produkcji pasz z użytków zielonych dla przeżuwaczy można zwiększyć poprzez: wykorzystywanie do zasiewu lub podsiewu wartościowych gatunków i odmian wieloletnich roślin pastewnych, stosowanie okresowej renowacji, optymalizację nawożenia i pielęgnacji łąk i pastwisk, stosowanie nawadniania, przestrzeganie prawidłowego terminu zbioru runi, odpowiednią organizację gospodarki pastwiskowej, optymalizację technologii zbioru łąk i konserwacji runi.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych

Może spodoba się również…