Magazyn Agro Profil

11,00 14,95 

W marcowym wydaniu AGRO PROFIL m.in.:

Precyzyjne nawożenie azotem – Azot jest dla roślin najważniejszym składnikiem pokarmowym i jest przez nie pobierany w największych ilościach. Składnik ten w sposób kluczowy wpływa na wzrost i rozwój roślin. W dobie czwartej rewolucji technologicznej (Rolnictwo 4.0) przydatne w dopasowaniu dawek azotu dla poszczególnych gatunków roślin mogą się okazać nowoczesne rozwiązania techniczne i cyfrowe technologie. | Dr inż. Jacek Skudlarski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

T1 w zbożach – będzie trudno – Jesteśmy na początku nowej wiosny, w której nie będziemy mogli użyć m.in. prochlorazu. Zawęża się cała grupa substancji czynnych, a zboża po zimie nie są w najlepszej kondycji. Zabieg T1 jest najważniejszym zabiegiem fungicydowym. | Adam Wachowski, Z.P.H. Agromix

Konieczna zmiana technologii – Wielu rolników, mając ogromne doświadczenie w prowadzeniu własnego gospodarstwa, spotkało się z sytuacją, która wymusiła konieczne zmiany w technologii uprawy gleby. W tym odcinku naszych materiałów o uprawie uproszczonej przedstawimy historię powstania kolejnej rodzimej firmy, która dołączyła do grona producentów agregatów do uprawy pasowej. | Krzysztof Grzeszczyk, Agro Profil

Nowy sprzęt zielonkowy – W tym sezonie do zbioru siana, lucerny czy przewiędniętej trawy z przeznaczeniem na sianokiszonkę będzie można wykorzystać nowe maszyny zielonkowe. Przedstawiamy kilka z nich, które w ostatnim czasie trafiły do oferty handlowej. | Krzysztof Grzeszczyk, Agro Profil

Płodozmian a uprawa uproszczona – W uprzemysłowionym rolnictwie, jakie dominuje w Polsce, zachodzi silna tendencja do specjalizacji produkcji. Bardzo mocno widoczne jest odchodzenie od zmianowania roślin i zmniejszanie liczby uprawianych gatunków. Rośnie natomiast intensywność uprawy roli, którą rolnicy próbują zrekompensować problemy wynikające z nadmiernej specjalizacji i zubożenia płodozmianu. | Prof. UPP, dr hab. Tomasz Piechota, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis

Spis treści wydania numer 3 Agro Profil na rok 2023

W marcowym wydaniu AGRO PROFIL m.in.:

Precyzyjne nawożenie azotem – Azot jest dla roślin najważniejszym składnikiem pokarmowym i jest przez nie pobierany w największych ilościach. Składnik ten w sposób kluczowy wpływa na wzrost i rozwój roślin. W dobie czwartej rewolucji technologicznej (Rolnictwo 4.0) przydatne w dopasowaniu dawek azotu dla poszczególnych gatunków roślin mogą się okazać nowoczesne rozwiązania techniczne i cyfrowe technologie. | Dr inż. Jacek Skudlarski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

T1 w zbożach – będzie trudno – Jesteśmy na początku nowej wiosny, w której nie będziemy mogli użyć m.in. prochlorazu. Zawęża się cała grupa substancji czynnych, a zboża po zimie nie są w najlepszej kondycji. Zabieg T1 jest najważniejszym zabiegiem fungicydowym. | Adam Wachowski, Z.P.H. Agromix

Bakterie wiążące azot – Rośnie zainteresowanie optymalizacją pobierania składników pokarmowych przez rośliny z gleby z równoczesną poprawą jej właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych. Cele te mogą być realizowane w ramach zielonej biotechnologii, w tym przez wykorzystanie mikroorganizmów w zwiększaniu plonu roślin. Ze względów rolniczych duże znaczenie dla upraw polowych mają bakterie wiążące azot. | Prof. UPP dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UPP dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konieczna zmiana technologii – Wielu rolników, mając ogromne doświadczenie w prowadzeniu własnego gospodarstwa, spotkało się z sytuacją, która wymusiła konieczne zmiany w technologii uprawy gleby. W tym odcinku naszych materiałów o uprawie uproszczonej przedstawimy historię powstania kolejnej rodzimej firmy, która dołączyła do grona producentów agregatów do uprawy pasowej. | Krzysztof Grzeszczyk, Agro Profil

Nowy sprzęt zielonkowy – W tym sezonie do zbioru siana, lucerny czy przewiędniętej trawy z przeznaczeniem na sianokiszonkę będzie można wykorzystać nowe maszyny zielonkowe. Przedstawiamy kilka z nich, które w ostatnim czasie trafiły do oferty handlowej. | Krzysztof Grzeszczyk, Agro Profil

Płodozmian a uprawa uproszczona – W uprzemysłowionym rolnictwie, jakie dominuje w Polsce, zachodzi silna tendencja do specjalizacji produkcji. Bardzo mocno widoczne jest odchodzenie od zmianowania roślin i zmniejszanie liczby uprawianych gatunków. Rośnie natomiast intensywność uprawy roli, którą rolnicy próbują zrekompensować problemy wynikające z nadmiernej specjalizacji i zubożenia płodozmianu. | Prof. UPP, dr hab. Tomasz Piechota, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nawożenie zlokalizowane w uprawie buraka cukrowego – Zrównoważone nawożenie, uwzględniające zawartość składników pokarmowych w glebie oraz ich pobieranie przez rośliny, gwarantuje korzystne warunki dla szybkiego przyrostu plonu o dobrej jakości, ale jest jednocześnie bardzo kosztownym czynnikiem produkcyjnym, z uwagi na wysokie ceny nawozów i sprzętu do nawożenia. | Dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Bydgoszczy

Jak plonowała soja? Wyniki PDO 2022 – Zainteresowanie uprawą soi w Polsce stale wzrasta, mimo coraz większej wiedzy o tym, że bywa to gatunek niełatwy w uprawie. Wiele czynników ma wpływ na jej powodzenie. Z jednej strony działania, za które odpowiedzialność bierze rolnik, z drugiej strony cały zespół czynników od człowieka niezależnych, związanych np. z przebiegiem pogody. | Mgr inż. Agnieszka Osiecka, COBORU

Święto wszystkich Pań – Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet postanowiliśmy przedstawić kilka przedsiębiorczych, zaradnych, odważnych, wytrwałych – i pewnie długo jeszcze można byłoby wymieniać wiele przymiotników – wyjątkowych Pań, które mają pasję i realizują się w życiu w różnych wyzwaniach. | Krzysztof Grzeszczyk, Michał Piśny, Agro Profil

Jak redukować strefę buforową? –  Pojęcie stref buforowych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej występuje w wielu dziedzinach rolnictwa. Mogą to być strefy buforowe dotyczące stosowania nawozów naturalnych i mineralnych, strefy sanitarne zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób w chowie zwierząt, także te wyznaczone w celach fitosanitarnych tak, aby zminimalizować możliwość rozprzestrzenienia się przedmiotowego agrofaga w ochronie roślin. | Eugeniusz Tadel

Może spodoba się również…